Профил на купувача

Вътрешни правила за упраление на цикъла на обществените поръчки в Драматичен театър "Сава Огнянов"

Процедури по ЗОП

Номер Заглавие
01-2019/ 14.08.2019 „Доставка чрез покупка на 3 (три) броя фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Драматичен театър “Сава Огнянов” – Русе“

Документи

Име на файл Дата Размер Тип
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 14.08.2019/ 18:06 1.33 MB PDF
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 14.08.2019/ 18:06 1.99 MB PDF
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА 14.08.2019/ 18:07 8.69 MB PDF
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 14.08.2019/ 18:07 497 KB DOC
ПРОТОКОЛ 18.09.2019/ 16:09 1.06 MB PDF
СЪОБЩЕНИЕ 02.10.2019/ 11:00 350 KB JPG
ПРОТОКОЛ 1 11.10.2019/ 16:50 1.06 MB PDF
ПРОТОКОЛ 2 11.10.2019/ 16:51 1.55 MB PDF
ПРОТОКОЛ 3 11.10.2019/ 16:51 975 KB PDF
РЕШЕНИЕ 11.10.2019/ 16:52 1.44 MB PDF
ДОГОВОР 13.11.2019/ 16:10 2.29 MB PDF
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 13.11.2019/ 16:12 577 KB PDF
ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ 13.11.2019/ 16:15 4.32 MB PDF
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 13.11.2019/ 16:17 2.85 MB PDF
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 23.04.2020/ 16:48 417 KB PDF
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 08.06.2020/ 10:41 1.81 MB PDF
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОП 08.06.2020/ 10:43 1.39 MB PDF

ОБЯВИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ И ПОКАНИ