Администрация

Директор – телефон : 830 166
Артистичен секретар – телефон/факс : 830 163
Главен счетоводител – телефон : 830 164
Електронна поща : dramarousse@abv.bg

Драматург – телефон : 830 165
Връзки с обществеността – телефон : 830 165
Електронна поща : drama.ruse@gmail.com

Зав.отдел “Организация” – телефон/факс : 830 163

Билетна каса – телефон : 830 168