Нос

Н.В. Гогол

Нос
Н.В. Гогол
Режисьор: Боян Иванов
Сценография и костюми: Петър Митев
Хореография: Татяна Соколова
Асистент режисьор: Ивайло Ненов
Видео и мултимедия: Тодор Тодоров
Участват: Александър Узунов, Венцислав Петков, Дайана Михайлова, Ивайло Спасимиров, Йовко Кънев, Кадри Хабил, Косьо Станев, Крум Берков, Любомир Кънев, Надя Банчева, Ралица Константинова, Татяна Цветкова, Ясена Господинова
Очаквайте премиерата на "Нос"!

От приличие Иван Яковлевич облече над ризата си фрак, седна до масата, взе нож и като направи многозначителна гримаса, почна да реже питката. Като я разряза на две половини, той погледна в средата и за свое учудване видя, че нещо се белее. Иван Яковлевич разчопли с ножа и опипа с пръст: „Твърдо — каза си той. — Какво ли може да бъде?“
Пъхна пръстите си и измъкна — един нос!… Иван Яковлевич дори отпусна ръце; почна да търка очите си и да опипва: нос, наистина нос! И освен това като че познат. Ужас се изписа по лицето на Иван Яковлевич. Но тоя ужас не беше нищо в сравнение с негодуванието, което обзе неговата съпруга.

25 Април, 19.00 (Голяма сцена)