Профил на купувача

Вътрешни правила за упраление на цикъла на обществените поръчки в Драматичен театър "Сава Огнянов"

Процедури по ЗОП

Номер Заглавие
01-2019/ 14.08.2019 „Доставка чрез покупка на 3 (три) броя фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Драматичен театър “Сава Огнянов” – Русе“

Документи

Име на файл Дата Размер Тип
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 14.08.2019/18:06 1.33 MB PDF
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 14.08.2019/18:06 1.99 MB PDF
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА 14.08.2019/ 18:07 8.69 MB PDF
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 14.08.2019/ 18:07 457 KB DOC

ОБЯВИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ И ПОКАНИ