Творческа награда "Слави Шкаров"


ТВОРЧЕСКА НАГРАДА ЗА МЛАД ТЕАТРАЛЕН РЕЖИСЬОР 
                              
„СЛАВИ ШКАРОВ”
  
 
 Условия за допускане до селекция: През месец октомври на всяка година в гр. Русе ще се играят трите селекционирани спектакъла, реализирани в рамките на текущия театрален сезон.
В първото издание през месец октомври в гр. Русе ще се изиграят трите селекционирани  спектакъла, реализирани в периода от началото на календарната 2017 г. до м. септември
2018 г.  

Комисия, определена от ДТ „Сава Огнянов”, гр. Русе, ще избере победителя; 

Наградата:  Плакет.  Грамота;   ДТ „Сава Огнянов” се задължава в рамките на следващия театрален сезон да реализира спектакъл, поставен от победителя;

Командироването на селекционера – пътни и разходи по настаняването са за сметка на театъра, който го кани.

Нощувки и път  на 3-те селекционирани спектакъла се поемат от организатора – Драматичен театър „Сава Огнянов”, гр. Русе;

Партньор на проекта е Младежки театър „Николай Бинев”, гр. София, където постановките могат да гостуват за селекция;

Селекционер на първото издание е  театроведът Михаил Байков.