ЦЪРКВА ЗА ВЪЛЦИ

Петър Анастасов

ЦЪРКВА ЗА ВЪЛЦИ
Петър Анастасов
Режисьор: Цвятко Стоилов
Участват: Ленко Гурков, Слава Георгиева, Петър Стойчев, Златина Никифорова, Софрони Рацов, Силвия Чобанова, Нина Суванджиева, Цвятко Стоилов, Явор Костов, Богомила Николова
Драматичен театър Ловеч

ГОСПОДА:
.....Вие не сте направили църква за хора. Вие сте направили църква за вълци! Така излезе. И аз като слушам през зимата как вълците вият наоколо, викам си: „Молят се. Имат си църква, молят се.” Стана една… Хората се ядат като вълци, а вълците ходят на църква…