Фламбе

Ханох Левин

Фламбе
Ханох Левин
Постановка: Александър Беровски
Сценография и костюми: Елица Георгиева
Музикално оформление: Александър Беровски
Участват: Мариана Крумова, Венцислав Петков, Ясена Господинова, Крум Берков

ХАНОХ ЛЕВИН – СОЛ В РАНАТА ИЛИ ДРАМАТУРГ НА  МОДЕРНОСТТА

След  един прекрасен спектакъл, създаден през последните години на сцената на Русенския драматичен театър – „Хора с куфари”/2006/- русенският театрален зрител има нова среща с големия световно-известен драматург  от Израел Ханох Левин.
Четирима артисти разиграват негови малки сценки, доближаващи се до скеча и  едноактната миниатюра. Четирима артисти ,  а толкова много герои – с различна съдба, с различни преживявания. И смешни, и тъжни, и абсурдни, и трагикомични. Един пъстър човешки свят, който сякаш не знае накъде отива, сякаш е привел поглед към земята и  примирително , като Сизиф, живее своя тежък житейски жребий. И все пак  у тези толкова разнообразни като типаж персонажи  мъждука някаква надежда, някаква  вяра в съдбовност, че битието им ще се промени. И затова те са толкова действени, проявявайки егоизъм и насилие в това си действие, само и само да променят постоянната и сива прокоба на битието си. Това  ражда и тъжния хумор в героите на Ханох Левин от „Фламбе” – хумор на  самотните  хора, хумор на примирените индивиди, хумор на  фрагментарните като духовност индивиди.Но цялата атмосфера на техния живот е всъщност нашето време, нашия век, съвременния човек.
Театър на Ханох Левин слага „сол в раната” на нашите проблеми
И ни кара мъдро  и безкомпромисно да се вгледаме  в себе си....