"Програма на представленията м. октомври 2012 - Драматичен театър "Сава Огнянов" - Русе

Четвъртък, 20 Септември 2012

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ”САВА ОГНЯНОВ”- РУСЕ

ПРОГРАМА  на представленията   през м.  ОКТОМВРИ 2012 г.

3, сряда, 19ч.            ПОМОЩ, ЖЕНА МИ Е ЛУДА! от Жан Барбие  
5, петък, 19ч.            Г-Н ЛЕОНИДА И ОПОЗИЦИЯТА       
8, понеделник, 19ч.   ДЕМОНСТРАЦИИ НА ЯПОНСКИ ТЕАТЪР   
9, вторник, 19 ч.        ХЪШОВЕ по повестта „Немили-недраги” и
10, сряда, 19 ч.          ХЪШОВЕ по повестта „Немили-недраги” и
11, четвъртък, 19ч.      ПОМОЩ, ЖЕНА МИ Е ЛУДА! от Жан Барбие  
15, понеделник, 19ч.   ХЪШОВЕ по повестта „Немили-недраги” и
23, вторник, 19ч.        ХЪШОВЕ по повестта „Немили-недраги” и

Всички новини