Програма Юли 2019

Голяма сцена”
08 Юли, понеделник, от 19:00 часа
ЧЕРНА КОМЕДИЯ - гостува ТБА
Камерна зала "Слави Шкаров"”
Малка зала "Констанин Димчев"