Програма Септември 2019

Голяма сцена”
25 Септември, сряда, от 19:00 часа
ТРИ СВАТБИ И ЕДНО ВЪЗКРЕСЕНИЕ
30 Септември, понеделник, от 19:00 часа
ДВАМА СЪВСЕМ ГОЛИ МЪЖЕ
Камерна зала "Слави Шкаров"”
Малка зала "Констанин Димчев"