Програма Ноември 2019

Голяма сцена”
05 Ноември, вторник, от 19:00 часа
ЛЮБОВ С ГРЪМОТЕВИЦИ
06 Ноември, сряда, от 19:00 часа
ХАМЛЕТ
07 Ноември, четвъртък, от 19:00 часа
ХАМЛЕТ
11 Ноември, понеделник, от 19:00 часа
КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР - гостува ДКТ Шумен
21 Ноември, четвъртък, от 18:00 часа
ХАМЛЕТ
28 Ноември, четвъртък, от 19:00 часа
МЪЖКА ЗАДУШНИЦА
Камерна зала "Слави Шкаров"”
Малка зала "Констанин Димчев"