Програма Юни 2020

Май 2020        Юли 2020
Голяма сцена”
17 Юни, сряда, от 19:00 часа
ДВАМА СЪВСЕМ ГОЛИ МЪЖЕ
29 Юни, понеделник, от 19:00 часа
ИЗНЕНАДАТА
Камерна зала "Слави Шкаров"”
Малка зала "Констанин Димчев"