Програма Февруари 2022

Голяма сцена”
01 Февруари, вторник, от 19:00 часа
ОБРАЗЦОВ ДОМ №6
03 Февруари, четвъртък, от 19:00 часа
ПОМОЩ, ЖЕНА МИ Е ЛУДА!
10 Февруари, четвъртък, от 19:00 часа
БОРЯНА
11 Февруари, петък, от 19:00 часа
БОРЯНА
15 Февруари, вторник, от 19:00 часа
ОБРАЗЦОВ ДОМ №6
17 Февруари, четвъртък, от 19:00 часа
ИЗНЕНАДАТА
23 Февруари, сряда, от 19:00 часа
БОРЯНА
Камерна зала "Слави Шкаров"”
16 Февруари, сряда, от 19:00 часа
LOVID-19
Малка зала "Констанин Димчев"