Стартира лятна кампания с награди от Драматичен театър “Сава Огнянов” – Русе

ПРАВИЛА
Настоящите правила важат за провеждане на кампания – игра с награди във Facebook страницата на Драматичен театър „Сава Огнянов“ Русе : https://www.facebook.com/TeatarRuse

ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се организира от Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе със седалище на управление: гр. Русе, площад „Свобода“ 4, ЕИК 000522703, уебсайт https://www.rusetheatre.com , наричано по-долу Организатор.

СРОК НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се организира за периода: 25.07.2022 – 25.08.2022 г.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В кампанията могат да вземат участие всички физически лица, които се намират на територията на Република България. Участието не е обвързано с покупка от страна на участника.
В Кампанията нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, лицата, заети в тегленето на наградите или свързани с подготовката на кампанията (играта) и сътрудничещи на Организатора, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допускат до участие фалшиви профили, както и всякакви други нелегитимни методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да изключи от тегленето на наградите тези участници.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
За да бъде включен в тегленето на наградите, Участникът трябва да е изпълнил следните условия:
Да е последвал или харесал Facebook страницата на Драматичен театър „Сава Огнянов“ -Русе;
Да е отбелязал/тагнал в коментар под публикацията името на приятел, когото предизвиква да вземе участие в Кампанията.
Всеки участник, изпълнил условията, се съгласява с настоящите правила на Кампанията.
Всеки потребител получава правото на еднократно участие в играта, независимо от броя на хората, които е отбелязал в коментарите под публикацията на Кампанията.

ЛИЧНИ ДАННИ
Участието в Кампанията е доброволно. Включвайки се в Кампанията, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Кампанията.
Личните данни, които Организаторът събира за целите на играта са Facebook профилите на участниците, спазили условията на Кампанията. След изтегляне на печелившите участници Организаторът ще изиска лични данни от победителите за доставяне на наградите.
Имената ще бъдат използвани само за целите на Кампанията и определяне на победител.
Организаторът няма да използва личните данни на участници за други цели и няма да предоставя списъка с лични данни към трети страни.
Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, като всеки участник има право по всяко време да откаже предоставяне на личните си данни или да иска предоставените от него данни да бъдат заличени, с което участието му в играта се преустановява.

НАГРАДИ
1 брой Годишен абонамент за двама за спектаклите от репертоара на Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе
***Абонаментът не важи за гостуващи спектакли.
***Картата важи за еднократно посещение на всяко заглавие от репертоара на театъра
***Валидност на абонамента – театрален сезон септември 2022 – септември 2023 г.
5 броя Двойни покани за премиерния спектакъл „Балкански синдром“ за сезон 2022/2023 г.
*** Поканите важат само за премиерните дати на спектакъла на 12-ти и 14-ти септември 2022г.
Наградата се предоставя в съответствие с разпоредбите на действащото в страната законодателство.
Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
Печелившите ще бъдат изтеглени на 01.09.2022 г. на случаен принцип сред базата данни на участниците, коректно изпълнили условията за участие в Кампанията.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на Facebook страницата на театъра: https://www.facebook.com/TeatarRuse

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДАТА
Организаторът се задължава да уведоми чрез съобщение във Facebook спечелилите участници в срок до 3 дни след тегленето на наградите.
Печелившите участници могат да получат наградите си от касата на театъра.
Крайният срок за получаване на наградите е 10 календарни дни, считано от деня на тегленето на наградите.
Организаторът не носи отговорност за непотърсени награди в срок.

ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се провежда в съответствие с настоящите Правила. Организаторът си запазва правото да променя или допълва правилата по всяко време. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила.
С участието си в Кампанията участниците потвърждават приемането на тези правила и съгласието си за обработване на личните им данни за целите на организираната промоция.

 

 

ТЪРСЕте по ключова дума