ТЕАТЪРЪТ Е ПАРТНЬОР В ПРОУЧВАНЕ ЗА КУЛТУРНИТЕ НАГЛАСИ НА РУСЕНЦИ

Мащабно и обхватно количествено изследване на нагласите, практиките и очакванията на потенциални и реални публики в община Русе бе представено в сградата на местната администрация.

Целта на проекта е да запълни дефицита на емпирично знание в тази област и да предложи данни и доказателства, на които да стъпят бъдещи общински политики и инициативи в сферата на културата. От друга страна, изследването може да послужи и като инструмент за ориентиране действията на културните институти и организации на територията на Община Русе, които разполагат с ограничени възможности и средства за проучване на своите аудитории.

Анализът е поредната стъпка от поредица изследователски практики, които Сдружение „Стенд Арт“ реализира в рамките на Община Русе във връзка с доброто управление на културни политики на местно ниво, културното потребление и участие.

Проучването е направено сред 414 жители на община Русе на възраст над 16 години, като интервютата на терен се осъществяват от Агенция за маркетингови и социални проучвания „Алфа рисърч“. Изводите в анализа обръщат специално внимание на младите хора в ученическа възраст, тъй като те представляват ключов ресурс за бъдещото развитие на културния живот, а същевременно тяхното поведение, нагласи и потребности не са достатъчно добре изследвани, за да могат управленските решения да бъдат адекватни на нуждите им.

На срещата присъстваха още представители на културните институции в града, Общински съвет – Русе, както и експерти на Община Русе и представители на русенските медии.

ЦЯЛОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

Представителното изследване на аудитории и тяхното културно потребление на общинско ниво се осъществява от Сдружение „Стенд Арт“ и се финансира от Национален фонд „Култура“, като партньори по проекта са Община Русе и Драматичен театър „Сава Огнянов“.

ТЪРСЕте по ключова дума