Господин Ганьо

от Георги Данаилов

ТЪРСЕте по ключова дума