адрес:

7000 гр. Русе, пл. “Свобода” 4, п. к. 47

Работно време на касата:

Понеделник до петък от 10:00 ч. до 14:00 ч. от 14:30 ч. до 18:00 ч.

Билетна каса:

082/ 830 168
info@rusetheatre.com

Артистичен секретар:

082/ 830 163
office@rusetheatre.com

Зав.отдел “Организация”:

082/ 830 163
info@rusetheatre.com

Връзки с обществеността, маркетинг, реклама:

0895/ 474 860
pr@rusetheatre.com

Главен счетоводител:

082/ 830 164
finance@rusetheatre.com

Директор:

082/ 830 166
director@rusetheatre.com

ТЪРСЕте по ключова дума