адрес:

7000 гр. Русе, пл. “Свобода” 4, п. к. 47

Електронна поща:

drama.ruse@gmail.com

Билетна каса:

082/ 830 168

Работно време на касата:

Понеделник до петък от 10:00 ч. до 14:00 ч. от 14:30 ч. до 18:00 ч.

Директор:

082/ 830 166

Артистичен секретар:

082/ 830 163

Зав.отдел “Организация”:

082/ 830 163

Главен счетоводител:

082/ 830 164

Връзки с обществеността, маркетинг, реклама:

0895/ 474 858