Вътрешни правила за упраление на цикъла на обществените поръчки в Драматичен театър "Сава Огнянов"

Процедури по ЗОП

Номер

Заглавие

01-2019/ 14.08.2019

„Доставка чрез покупка на 3 (три) броя фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Драматичен театър “Сава Огнянов” – Русе“

Документи

ИМЕ НА ФАЙЛ

Дата: 

ДАТА

Размер: 

РАЗМЕР

ФАЙЛ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Дата: 

14.08.2019/ 18:06

Размер: 

1.33 MB

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Дата: 

14.08.2019/ 18:06

Размер: 

1.99 MB

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

Дата: 

14.08.2019/ 18:06

Размер: 

8.69 MB

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Дата: 

14.08.2019/ 18:06

Размер: 

497 KB

ПРОТОКОЛ

Дата: 

8.09.2019/ 16:09

Размер: 

1.06 MB

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 

02.10.2019/ 11:00

Размер: 

350 KB

ПРОТОКОЛ 1

Дата: 

11.10.2019/ 16:50

Размер: 

1.06 MB

ПРОТОКОЛ 2

Дата: 

11.10.2019/ 16:51

Размер: 

1.55 MB

ПРОТОКОЛ 3

Дата: 

11.10.2019/ 16:51

Размер: 

975 KB

РЕШЕНИЕ

Дата: 

11.10.2019/ 16:52

Размер: 

1.44 MB

ДОГОВОР

Дата: 

13.11.2019/ 16:10

Размер: 

2.29 MB

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата: 

13.11.2019/ 16:12

Размер: 

577 KB

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Дата: 

13.11.2019/ 16:15

Размер: 

4.32 MB

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Дата: 

13.11.2019/ 16:17

Размер: 

2.85 MB

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Дата: 

23.04.2020/ 16:48

Размер: 

417 KB

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Дата: 

08.06.2020/ 10:41

Размер: 

1.81 MB

БЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОП

Дата: 

08.06.2020/ 10:43

Размер: 

1.39 MB

ОБЯВИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ И ПОКАНИ

ТЪРСЕте по ключова дума