20TH NATIONAL STUDENTS THEATER FESTIVAL KLIMENT MIKHAILOV JUNE 9 - 14, 2016

RUSE MUNICIPALITY
MUNICIPAL CHILDREN'S CENTER FOR CULTURE AND ART - RUSE
ОП „РУСЕ АРТ“
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „САВА ОГНЯНОВ“ – РУСЕ
ДВАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „КЛИМЕНТ МИХАЙЛОВ“
Русе, 9 – 14 юни 2016 г.
AGENDA:
9th of June, Thursday
13:00 ч. Камерна зала „Слави Шкаров“
„ТЕАТЪР 220″ при ПГЕЕ „Михаил В. Ломоносов“ – град Горна Оряховица. Художествен ръководител: Рена Дранкюлева.
„ХОТЕЛ МЕЖДУ ТОЯ И ОНЯ СВЯТ“
от Ерик – Еманюел Шмит
Production: Rena Drankyuleva. Scenography: Ivan Hristov
Start of the technical rehearsal – 12:00 p.m.
16:00 ч. Камерна зала „Слави Шкаров“
ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА ГРУПА „СЕДЕМ“ при Арт Център „Седем“ – град Сливен. Художествен ръководител: Вяра Начева.
„НАШЕНЦИ“
by Chudomir
Staging and scenography: Vyara Nacheva
Start of the technical rehearsal – 3:00 p.m.
June 10th, Friday
12:30 ч. Камерна зала „Слави Шкаров“
ТЕАТРАЛНО СТУДИО „ПИТЪР ПАН“ при ПГСУАУ „Атанас Буров“ – град Силистра. Художествен ръководител: Христо Христов.
„СКЪПА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА“
by Lyudmila Razumovskaya
Production: Hristo Hristov. Scenography: Zhivka Kovacheva
Start of the technical rehearsal – 11:30 a.m.
2
15:00 ч. Камерна зала „Слави Шкаров“
УЧЕНИЧЕСКО АРТ СТУДИО на СОУ „Димитър Маринов“ при Народно читалище „Постоянство -1856″ – град Лом. Художествен ръководител: Петър Петров.
„НАЙ-ЧУДНОТО ЧУДО“
by Stefan Tsanev
Staging and scenography: Petar Petrov
Start of the technical rehearsal – 2:15 p.m.
17:00-18:00 ч. ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА XX НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „КЛИМЕНТ МИХАЙЛОВ“ ПРЕД ДОХОДНО ЗДАНИЕ
6:30 p.m. Main stage
ВОКАЛНА АКАДЕМИЯ „КАВАРНА“ при Народно читалище „Съгласие-1890″ – град Каварна. Художествен ръководител: Надя Ботева.
„СЛАВНИТЕ КОТЕТА“
musical
Libretto and lyrics: Gergana Sotirova. Music: Stefan Dimitrov
Production: Nadia Boteva. Scenography: Lidiya Kirkelanova
Start of the technical rehearsal – 3:30 p.m.
June 11th, Saturday
10:00 a.m. Main stage
ТЕАТРАЛНО СТУДИО „МЕТАФОРА“ при СОУ за европейски езици „Св. Константин – Кирил Философ“ – град Русе. Художествен ръководител: Веселка Петрова.
„ДЖУДЖЕТО ТИНТИРИН“
stage adaptation by Svetoslav Minkov
Staging and scenography: Veselka Petrova
Start of the technical rehearsal – 09:30 a.m.
3
11:30 ч. Малка сцена“Константин Димчев“
ТЕАТРАЛНА СТУДИЯ „АРТЕА“ при Драматичен театър „Сава Огнянов“ – град Русе. Художествен ръководител: Йовко Кънев.
„СЛАВЕЙКО-БОРИЗМЕЙКО“
Folklore story
Dramatization: Slavcho Malenov. Production: Iovko Kunev
Start of the technical rehearsal – 09:30 a.m.
14:30 ч. Камерна зала „Слави Шкаров“
„ЗВЕЗДИТЕ НА ВЪРШЕЦ“ при СОУ „Иван Вазов“ – град Вършец. Художествен ръководител: Борислав Борисов.
„ШЕКСПИР – СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ“
от Джес – Адам – Даниъл
Production: Borislav Borisov and Tsvetana Gorkieva
Scenography: Tsvetana Gorkieva
Start of the technical rehearsal – 1:15 p.m.
4:30 p.m. Main Stage
ТЕАТРАЛНО СТУДИО „КласА“ при СОУ „Димчо Дебелянов“ – град Белене. Художествен ръководител: Веска Иванова.
„НАШЕНЦИ“
by Chudomir
Production: Ferdinand Slavchev and Veska Ivanova
Scenography: Tatyana Panayotova
Start of the technical rehearsal – 3:45 p.m.
19:00 ч. Камерна зала „Слави Шкаров“
ТЕАТРАЛНА СТУДИЯ „БИБЛИОТЕКАТА“ при Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – град Русе. Художествен ръководител: Орлин Дяков.
„РЕЙС“
By Stanislav Stratiev
Production: Orlin Dyakov
Start of the technical rehearsal – 4:00 p.m.
4
June 12th, Sunday
13:30 ч. Камерна зала „Слави Шкаров“
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ „СМЕХОРАН“ – юноши при Народно читалище „Съгласие – Дебелец“ – град Дебелец. Художествен ръководител: Събка Илиева.
„ЗА ЛЮБОВТА …“
по едноактните пиеси на А. П. Чехов – „Предложение“ и „Мечка“
Staging and scenography: Sabka Ilieva
Start of the technical rehearsal – 12:45 p.m.
3:00 p.m. Main stage
ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ „МЕЧТАНИЕ“ при Общински детски комплекс – град Велико Търново. Художествени ръководители: Миглена Хаджипенчева и Елица Филева.
„ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“
dance theater by Charles Perrault
Production: Miglena Hadzhipencheva and Elitsa Fileva
Start of the technical rehearsal – 2:15 p.m.
6:00 p.m. Main stage
МЛАДЕЖКА ТЕАТРАЛНА ШКОЛА при Младежки културен център – град Бургас. Художествен ръководител: Румен Велев.
„НЕВЕРОЯТНА ИСТОРИЯ“
by Dumitru Solomon
Production: Rumen Velev. Scenography: Damian Gochev
Start of the technical rehearsal – 4:30 p.m.
19:30 ч. Камерна зала „Слави Шкаров“
СТУДИО „ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА“ при СОУ с изучаване на немски език „Фридрих Шилер“ – град Русе. Художествен ръководител: Венцислав Петков.
„СЛУГА НА ДВАМА ГОСПОДАРИ“
by Carlo Goldoni
Staging and scenography: Ventsislav Petkov
Musical arrangement: Kalina Atanasova
Start of the technical rehearsal – 4:30 p.m.
5
June 13th, Monday
1:00 p.m. Main stage
ДЕТСКО ТЕАТРАЛНО СТУДИО „ДЪГА“ при Народно читалище „Напредък – Елена – 1863″ – град Елена. Художествени ръководители: Мария Грозева и Росинка Георгиева.
„ЗАЕШКО УЧИЛИЩЕ“
puppet show by Pencho Manchev
Staging: Maria Grozeva. Scenography: Maria Grozeva and Rosinka Georgieva
Start of the technical rehearsal – 11:45 a.m.
4:00 p.m. Main Stage
МЛАДЕЖКА ТЕАТРАЛНА ТРУПА при Природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ – град Сливен. Художествен ръководител: Веселина Симеонова.
„ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК“
by Dimitar Talev
Stage adaptation: Ivaylo Kirov
Production: Veselina Simeonova Scenography: Ivaylo Kirov
Start of the technical rehearsal – 2:45 p.m.
17:30 ч. Малка сцена „Константин Димчев“
CHILDREN'S THEATER WORKSHOP at the Municipal Children's Center for Culture and Art - city of Ruse; Artistic director: Ralitsa Konstantinova
„ПРИКАЗКА ЗА КОКОШКАТА, КОЯТО СНЕСЕ ШАРЕН БОНБОН“
by Margarit Minkov
Production: Ralitsa Konstantinova
Start of the technical rehearsal – 4:30 p.m.
18:00 ч. Камерна зала „Слави Шкаров“
ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ при СОУ „Христо Ботев“ – град Русе. Художествен ръководител: Димитър Аврамов.
„МИХАЛ МИШКОЕД“
by Sava Dobroplodni
Production: Dimitar Avramov
Start of the technical rehearsal – 2:30 p.m.
6
20:00 ч. Камерна зала „Слави Шкаров“
СТУДИО „ТЕАТЪР“ при Общински детски център за култура и изкуство- град Русе. Художествен ръководител: Любомир Кънев.
„ЖОРЖ ДАНДЕН“
от Жан – Батист Молиер
Production: Lyubomir Kanev
Start of the technical rehearsal – 10:00 a.m.
June 14th, Tuesday
11:00 ч. Камерна зала „Слави Шкаров“
ТЕАТРАЛНО УЧИЛИЩЕ при Дом на енергетика на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД – град Козлодуй. Художествен ръководител: Малинка Ганчева.
„ЛЮБОВТА КАТО ТАКАВА“
By Orlin Dyakov
Production: Malinka Gancheva. Scenography: Yavor Yordanov
Music: Pavel Vasev
Start of the technical rehearsal – 09:00 a.m.
2:00 p.m. Main Stage
ТЕАТРАЛНА ШКОЛА „ЧАРЛИ“ при Дирекция „Култура“, Община Пловдив – град Пловдив. Художествен ръководител: Ваня Паликопова.
„НАЙ-ЧУДНОТО ЧУДО“
by Stefan Tsanev
Staging: Vanya Palikopova
Scenography: Gergana Stamatova and Roslava Sedyankova
Start of the technical rehearsal – 1:00 p.m.
15:30 ч. Камерна зала „Слави Шкаров“
УЧЕНИЧЕСКА ТЕАТРАЛНА СТУДИЯ „ВИК“ при Народно читалище „Борба-1896″ – град Кнежа. Художествен ръководител: Наталия Андреевска.
„КЛАС КОМЕДИ“
by Branislav Nusic and Anton P. Chekhov
Production: Natalia Andreevska
Start of the technical rehearsal – 3:00 p.m.
7
5:00 p.m. Main Stage
Театрална трупа „ІХ – Б КЛАС И ПРИЯТЕЛИ“ при СОУ „Николай Катранов“ – град Свищов. Художествен ръководител: Ангел Ангелов.
„КРИВОИЗБРАНАТА ЦИЛИВИЗЕЙШЪН“
по мотиви от „Криворазбраната цивилизация“ на Добри Войников
Staging and scenography: Angel Angelov. Choreography: Pavlina Rousseva
Vocal coach: Kremena Chekova
Start of the technical rehearsal – 4:30 p.m.
7:30 p.m. Main stage
AWARD CEREMONY AND CLOSING OF THE FESTIVAL

ТЪРСЕте по ключова дума